Fotoshoot 1 Fotoshoot 4 Fotoshoot 5 molen

Zoeken

Vrijverval riolering

In Nederland ligt ongeveer 110.000 kilometer openbaar riool. Bij wet is geregeld dat gemeenten verantwoordelijk zijn om binnen hun grondgebied te zorgen voor het inzamelen en transporteren van afvalwater, hemelwater en overtollig grondwater.

 

Veel taken, veel verplichtingen en veel kosten gaan gemoeid met systemen waar wij maar heel weinig van zien. Periodieke rioolinspecties informeren u weer over de aangetroffen schadebeelden. Soms is het overduidelijk, uit deze inspecties, dat herstel op korte termijn nodig is. Lastiger wordt het de overige schades te interpreteren, herstelkosten te budgetteren en/of gestructureerd meerjarig beleid te ontwikkelen en naar combinaties te zoeken met bijvoorbeeld bovengrondse infrastructurele werkzaamheden.

 

De voortschrijdende technische mogelijkheden in de afgelopen periode, resulteert erin dat wij nagenoeg elk jaar meer (digitale) informatie over onze rioolsystemen kunnen uitwisselen. Denk bijvoorbeeld aan wanddiktemetingen, verhangmetingen, inwendige vormbepaling, scheurwijdtemeting, niveaumeting en overstorthoeveelheden maar ook andere aspecten zoals H2S compensatie en telemetrie.

Copier ondersteunt u graag om deze informatie te interpreteren en binnen uw beheersystemen te monitoren en te verwerken. Wij kunnen u de relevante gegevens presenteren op een zodanige wijze dat u uw beleid hierop af kunt stemmen.

Desgewenst combineren wij voor u de rioolstatus met meerjarig wegbeheer en/of meerjarig groenbeheer waardoor projecten integraal kunnen worden opgepakt.

Een greep uit onze dienstverlening op het gebied van vrijverval riolering:

 • Rioolberekeningen

 • Stelselontwerp

 • Infiltratieberekeningen

 • Opstellen GRP

 • Beoordelen van inspecties

 • Hersteladvies

 • Ondersteuning bij integraal beheer

 • Uitwerken reinigingsplan, herstelplan, inspectieplan

 • Kostenberekeningen

 • Opstellen contractdocumenten

 • Controle van uitgevoerde rioolrenovatie

 

Wilt u het beheer en onderhoud van uw stelsel of een specifiek onderdeel van uw rioolstelsel volledig uit handen geven? Wilt u daarbij garanties over kwaliteit en functioneren? Wij hebben de kennis en de ervaring om u te ontzorgen in een vorm van samenwerking die goed voelt voor alle partijen en gebaseerd is op vertrouwen. Wij bewijzen graag dat wij dit vertrouwen waard zijn.

Daarom kiezen wij ervoor om verantwoordelijkheid te delen. En u als opdrachtgever kunt zelf kiezen in welke mate u de risico’s bij ons legt.

Contact

Harro van der Zande

Projectmanager

T 06 - 13 72 64 98