Fotoshoot 1 Fotoshoot 4 Fotoshoot 5 molen

Zoeken

Infiltratiesystemen

Er zijn verschillende infiltratiesystemen.  Elk systeem heeft zo zijn eigen voor- en nadelen, of het nu gaat om een waterbergende fundering, een horizontale of verticale infiltratiebuis, een krattensysteem, grindkoffers, bezinkputten of een wadi.  Welk systeem gekozen moet worden is sterk afhankelijk van de doelstelling, de locatie en de dagelijkse omstandigheden.  

 

Copier weet als geen ander welke mogelijkheden er zijn, wat de valkuilen en de kansen zijn en hoe daar mee om te gaan.  Zo zijn wij in staat om overal tot een passende oplossing te komen waarbij wij vooral gaan voor een slim ontwerp.

Copier heeft al in de beginjaren geanticipeerd op de nieuwe systemen die te pas en te onpas overal de grond in werden gebracht.  In het beste geval zijn ze geregistreerd en worden ze aangegeven bij een verzoek tot informatieverstrekking over Kabels en Leidingen (KLIC). Wij hebben verder gekeken en bedacht dat de systemen ook beheerd moeten gaan worden.  Met veel beherende partijen hebben wij gekeken naar indicaties ten aanzien van frequentie van onderhoud, vervanging en de daarbij behorende kosten. Wij hebben gekeken naar de mogelijkheden om de systemen in te brengen in bestaande en nieuwe beheerpakketten. Met deze kennis en ervaring kunnen wij u dan ook heel goed adviseren. 

Contact

Harro van der Zande

Projectmanager

T 06 - 13 72 64 98