Fotoshoot 1 Fotoshoot 4 Fotoshoot 5 molen

Zoeken

Haalbaarheidsstudies

Wij adviseren u op basis van uw doelstellingen en binnen uw budget. De aanwezigheid van bestaande infrastructuur en beperkt ruimtegebruik vormen echter wel een uitdaging. Daarom adviseren wij in precaire situaties vooraf een haalbaarheidstoets uit te voeren op basis van een quick-scan.  Hierbij zoomen wij voor het ontwerp en de keuze van een infiltratiesysteem in op het af te koppelen oppervlak,  de beschikbare ruimte,  de doorlatendheid van de (onder)grond en de grondwaterstanden in relatie tot de maatgevende bui. 

Contact

Harro van der Zande

Projectmanager

T 06 - 13 72 64 98