Fotoshoot 1 Fotoshoot 4 Fotoshoot 5 molen

Zoeken

Afstromingstoetsen en Infiltratieberekeningen

Afstromingstoetsen

In een ontwerp- of inrichtingstekening blijft het regenwater altijd keurig op de juiste plek of stroomt het water naar de plek waar het kan worden opgeslagen of  zal infiltreren.  Nadat het ontwerp is gerealiseerd blijkt er toch op een aantal plekken water op straat te blijven staan, omdat het water niet afstroomt of een andere kant op afstroomt.  Copier gaat ervoor om te allen tijde deze geschetste situatie te voorkomen.  Dit doen wij door op tijd de afstroming in een wegontwerp te controleren. Primair gebeurt dit aan de hand van het hoogteontwerp, maar dit is slechts een indicatie of het water op de aangegeven locatie wegstroomt. Een grafische weergave, waarbij een groter gebied wordt beschouwd, is een sprekende en betrouwbare controle.

 

Infiltratieberekeningen

Uiteraard moet de voorziening om te kunnen infiltreren groot genoeg zijn. Copier maakt hiervoor infiltratieberekeningen gebaseerd op de vooraf met de opdrachtgever afgesproken maatgevende hoeveelheid regenwater. Wij visualiseren uiteindelijk de diverse opties zodat duidelijk is hoe het systeem wordt gevuld, de eventuele ‘water op straat’ situatie,  hoe het systeem leegloopt/infiltreert en wat de ‘normale’ situatie/verschijningsvorm is.