Fotoshoot 1 Fotoshoot 4 Fotoshoot 5 molen

Zoeken

Afkoppeladviezen

Sinds 1999 werkt Copier actief aan het afkoppelen van hemelwater. Daardoor hebben wij ruime ervaring met grote en kleine projecten in de voorbereiding en de uitvoering. Dit maakt dat wij bij afkoppelprojecten praktisch kunnen adviseren.

Wij attenderen bij afkoppelen in bestaande inrichting vooral eerst op het ‘laaghangend fruit’, de makkelijke plekken.  Daarvan is er nog zó veel in Nederland.  Plaatsen waar infiltreren van het afgekoppelde hemelwater middels hele kleine ingrepen al mogelijk is.  Denk daarbij aan het omleggen van het verhang, het verwijderen van trottoirbanden,  kleine verticale boringen of aanbrengen van enkele grindkoffers. Wij maken graag een inventarisatie met een kosten/baten analyse voor uw beheergebied.

Contact

Harro van der Zande

Projectmanager

T 06 - 13 72 64 98