Fotoshoot 1 Fotoshoot 4 Fotoshoot 5 molen

Zoeken

Individuele afvalwaterbehandeling

Alle percelen die niet aangesloten zijn op de riolering, zijn sinds 1 januari 2005 verplicht om een werkende voorziening te hebben voor de verwerking van het afvalwater. Op veel plaatsen is dit door gemeente en waterschap ingevuld. In Nederland zijn pakweg 21.500 huishoudens voorzien van een eigen kleine afvalwaterzuivering, ook wel IBA genoemd, wat staat voor Individuele Afvalwater Behandeling. Naar verwachting lozen vandaag de dag nog ongeveer een even groot aantal huishoudens hun afvalwater ongezuiverd.

 

De sanering van de laatste ongerioleerde percelen zal tot na 2020 voortduren. De komende jaren zullen ook de eerste systemen vervangen moeten worden. Kiest men dan weer voor IBA?  Een aantal systemen werkt niet goed, het valt te bezien of de niet-functionerende met verbeterd onderhoud of na een modificatie wel goed gaan functioneren. Voortschrijdend inzicht, verbetering van de techniek en de erkenning dat de communale systemen (riool met RWZI) ook niet altijd ideaal zijn, zullen bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling van Individuele Behandeling van Afvalwater. 

 

De benadering van deze problematiek vergt specialistisch maatwerk; kennis en kunde van alle facetten. Copier heeft de ervaring om voor ieder probleem tot een optimale oplossing te komen rekening houdende met (plaatselijke) wetgeving, milieubelasting, specifieke locaties en kosten.

 

Enkele vormen van dienstverlening zijn:

  • Inspecties van conditie en rendement

  • Nulmetingen

  • Influent- en effluentmetingen

  • Ontwerp en advies

Contact

Jan Schoemaker

Commercieel manager

T +31 6 200 035 91

Harro van der Zande

Projectmanager

T 06 - 13 72 64 98