Fotoshoot 1 Fotoshoot 2 Fotoshoot 4 Fotoshoot 5 Snelwegenknooppunt molen

Zoeken

Collectieve afvalwaterbehandeling

U kunt zich ook afvragen of u uw complete afvalwatersysteem op dezelfde wijze zou ontwerpen en aanleggen als u alles opnieuw zou mogen doen? Tot voor kort zou men vaak concluderen dat een vorm van centrale inzameling met verzamelriolen, putten, gemalen en persleidingen toch de beste optie zou zijn. Tot die conclusie kwam men, omdat daarbij bekende systemen en technieken werden afgewogen en niet direct omdat het voor de voorliggende situatie de beste oplossing was.

In ons land zijn wij op de meeste plekken voorzien van uitstekende rioleringssystemen die prima worden onderhouden. Op diverse plekken zijn echter ook grote investeringen noodzakelijk bijvoorbeeld als gevolg van:

  • Capaciteitsproblemen in (druk)riolering buitengebieden

  • Nieuwe ontwikkelingslocaties of uitbreidingsplannen

  • Noodzakelijke vervangingen en/of revisie van rioolgemalen en/of rioolleidingen

  • Specifiek afvalwater

In de afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest in deze markt en zijn er veel mogelijkheden die wellicht ook voor uw situatie van toepassing kunnen zijn. Copier heeft zich gespecialiseerd in het engineeren en adviseren van de best beschikbare oplossingen met name op het gebied van decentraal zuiveren van afvalwater in het segment van een enkel huishouden tot circa 1000 inwonerequivalenten (ie).

Contact

Harro van der Zande

Projectmanager

T 06 - 13 72 64 98

Klimaatadaptie

Copier is elke dag betrokken in ruimtelijke plannen.  Deze plannen zijn niet alleen voor vandaag of morgen maar moeten langere tijd mee.  Daarom heeft Copier zich ten doel gesteld als... – Lees verder »

Copier
Bonnetstraat 31
6718 XN EDE

T. (0318) 63 47 47
E.
W. www.copiergroep.nl