Fotoshoot 1 Fotoshoot 2 Fotoshoot 4 Fotoshoot 5 Snelwegenknooppunt molen

Zoeken

Projecten filter

Overheid

 • Maatregelen wateroverlast Leersum

  Leersum ligt tegen de Utrechtse heuvelrug. Door een flink hellend vlak aan de Noordzijde van Leersum blijven regenbuien hier hangen. Dit gebied bestaat hoofdzakelijk uit bos. En bij een flinke regenbui liep het water vanuit het bos...

  Bekijk dit project
 • Aanbrengen waterpasserende bestrating met Aquaflow fundering

  De Bramstreeflandweg ligt in een beekdal. De gemeente wilde hier het hemelwater laten infiltreren. Er is gekozen om dit via waterpasserende bestrating te doen met een fundering van Aquaflow. Omdat ook de riolering vervangen moest...

  Bekijk dit project
 • Natuurlijke waterzuivering Fort Sabina Henrica

  In 1811 is Fort Sabina Henrica gebouwd in opdracht van Napoleon. Het fort is een kustverdedigingswerk in eigendom van Staatsbosbeheer. Het technisch beheer en onderhoud is uitbesteed aan de Gemeente Moerdijk.   De...

  Bekijk dit project
 • DCM Infiltratiesysteem en verharding Dorpsstraat, Afferden (Li)

  Sinds 2007 kampt de Dorpsstraat van Afferden (gemeente Bergen, Li) met ernstige wateroverlast en schades aan het wegdek. De gemeenteraad heeft in februari 2016 besloten om dit probleem aan te laten pakken door Copier Milieu en...

  Bekijk dit project
 • Grave woonrijp maken

  Grave gaat vooruit Woonrijp maken plan Maaszicht   Grave is een kleine gemeente in Noord-Brabant. Het historische vestingstadje ligt pal aan de Maas. Het bedrijventerrein Wisseveld ligt noordelijk van Grave,...

  Bekijk dit project
 • Aanleg landschapscombinatie Fluviatiel

  FluviaTiel Een unieke landschapscombinatie   Een van de bijzondere ontwikkelingen in de gemeente Tiel is FluviaTiel. Een gebied waarin wonen, recreëren, natuur, de relatie met de Waal, maar ook...

  Bekijk dit project
 • Herinrichting Neijenoord Allee

  Van A naar Beter Herinrichting Neijenoord Allee, Wageningen   De Neijenoord Allee in Wageningen is een druk bereden weg. Personenauto’s, vrachtwagens, fietsverkeer en voetgangers kruisen de diverse...

  Bekijk dit project
 • Ruimtelijke kwaliteit buitengebied EDE

  Nota Ruimtelijke Kwaliteit – Programma Buitengebied   Het buitengebied van gemeente Ede is aan snelle veranderingen onderhevig. Agrarische bedrijven stoppen, bestaande en nieuwe bedrijven worden steeds...

  Bekijk dit project
 • DBM Abelskamp

  Het eerste project dat de gemeente Rijnwaarden heeft opgepakt om Tolkamer een kwaliteitsimpuls te geven is de aankoop en sloop van een al langere tijd leegstaand gebouw in de Hoofdstraat, Abelskamp. Copier/Topia is gevraagd een...

  Bekijk dit project
 • Kwaliteitsimpuls Kop van Tolkamer

  De gemeente Rijnwaarden heeft in 2015 het plan opgepakt om de kop van Tolkamer een flinke kwaliteitsimpuls te geven. Het gebied is enigszins verouderd en er zijn dan ook signalen van verdere verpaupering. Copier/Topia is gevraagd een...

  Bekijk dit project
 • Masterplan Binnenstad

  Masterplan Binnenstad Oudewater Oudewater, 18 mei 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater hebben in april ingestemd met het voorstel een Masterplan voor de binnenstad van Oudewater te...

  Bekijk dit project
 • Reconstructie N602

  Sint. Anthonis,   mei 2017 , Copier, Projecten & Engineering is gevraagd voor projectondersteuning bij de reconstructie van de N602.  Deze voormalige provinciale weg wordt volledig aangepakt.  De weg...

  Bekijk dit project
 • Tappersheul III

    Oudewater, 9 juni 2017 .  Copier is door de gemeente Oudewater ingehuurd voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Tappersheul III.  Voorwaarden voor de uitbreiding is dat een flink deel van het...

  Bekijk dit project

Klimaatadaptie

Copier is elke dag betrokken in ruimtelijke plannen.  Deze plannen zijn niet alleen voor vandaag of morgen maar moeten langere tijd mee.  Daarom heeft Copier zich ten doel gesteld als... – Lees verder »

Copier
Bonnetstraat 31
6718 XN EDE

T. (0318) 63 47 47
E.
W. www.copiergroep.nl