Fotoshoot 1 Fotoshoot 4 Fotoshoot 5 molen

Zoeken

DCM Infiltratiesysteem en verharding Dorpsstraat, Afferden (Li)

Sinds 2007 kampt de Dorpsstraat van Afferden (gemeente Bergen, Li) met ernstige wateroverlast en schades aan het wegdek. De gemeenteraad heeft in februari 2016 besloten om dit probleem aan te laten pakken door Copier Milieu en Water.

 

Er is een nieuw horizontaal infiltratieriool Ø400mm ontworpen voor de lengte van 300m Dorpsstraat. Er is in de dimensionering volgens de Leidraad Riolering gerekend met een bui van T=10+10% (overeenkomstig met 40mm in 45 min).

 

Bijzonder aan dit project is dat Copier: de algehele verantwoordelijkheid en risico van de aanleg van het IT-riool en de bestrating met daarbij ook het onderhoud voor 15 jaar, van de gemeente heeft overgenomen met een DCM-contract (Design, Construct en Maintaincontract). In april 2016 is met de aanleg begonnen.

 

Met de ervaring, het juiste ontwerp en de praktijkkennis van infiltratiesystemen bij Copier Milieu en Water, garanderen wij de bewoners van Afferden voor de toekomst een droge en fraaie Dorpsstraat.

Terug naar het vorige scherm
Terug naar het projectenoverzicht