Fotoshoot 1 Fotoshoot 4 Fotoshoot 5 molen

Zoeken

Aanpassen RWZI voormalige legerplaats Cranendonck

Aanpassen RWZI voormalige legerplaats Cranendonck

 

De voormalige Nassau Dietzkazerne in het dorp Budel van de gemeente Cranendonck wordt sinds 2014 gebruikt als opvang voor asielzoekers. Er is plek voor maximaal 1700 bewoners. Het is een gedeelde locatie in de zin dat een deel van het complex wordt ingezet als regulier AZC, een deel als een procesopvanglocatie (POL) en een deel als centrale ontvangstlocatie (COL).

Een gedeelte van de opvangplaatsen in gereserveerd voor minderjarige alleenstaande vreemdelingen (AMV).

Op de locatie zijn een basisschool en een school voor voortgezet onderwijs aanwezig. Daarnaast is er ook veel ruimte voor sport en spel.

 

De praktijk leert dat het aantal bewoners sterk kan wisselen en daarmee indirect ook het op de locatie vrijkomende afvalwater. De op het terrein aanwezige rioolwaterzuivering is gebouwd in de jaren 50 en uitgelegd voor een belasting van ongeveer 3500 man.

De rioolwaterzuivering die bestond uit een voorbezinker, een beluchtingsstraat, een nabezinker en vergisters bleek niet in staat om te kunnen gaan met dit wisselende aanbod in afvalwater.

 

 

Saillant detail is het gegeven dat het AZC Cranendonck is gelegen in de gemeente Cranendonck (Noord-Brabant) en de rioolwaterzuivering op het grondgebied van de gemeente Weert (Limburg). In het kader van dit project trad de OmgevingsDienst Zuid Oost Brabant (ODZOB) op als coördinerend bevoegd gezag waardoor doortastend kon worden gehandeld.

 

Na een meetperiode waarbij de waterhoeveelheid en waterkwaliteit door Copier is bepaald, is een systeemaanpassing ontworpen en voorgelegd.

 

De systeemaanpassingen omvatte het buiten gebruik nemen van de voorbezinker, het leveren en installeren van een selector voor een optimale menging van actief slib en afvalwater en het aanpassen van het beluchtingsregiem.

Door de introductie van frequentie gestuurde besturing van de beluchters en lokale telemetrie en waarbij het toevoerend rioolgemaal communiceert met de rioolwaterzuivering is de rioolwaterzuivering zuivert de installatie aanbod gestuurd. Met de gewijzigde opzet is deze installatie afvalwater te zuiveren met een aanbod variërend tussen de 500 en de 1800 IE.


 

Terug naar het vorige scherm
Terug naar het projectenoverzicht

Contact

Harro van der Zande

Projectmanager

T 06 - 13 72 64 98