Fotoshoot 1 Fotoshoot 2 Fotoshoot 4 Fotoshoot 5 Snelwegenknooppunt molen

Zoeken

Integraal beheer openbare ruimte

De buitenruimte staat of valt bij goed beheer.  Inzicht in het te beheren areaal is daarvoor noodzakelijk. Hierbij gaat het in eerste instantie om alles te inventariseren.  Aantallen, omvang en functie worden (uniek) vastgelegd in kaartmateriaal.  Daarna volgt het beoordelen van de kwaliteit en de onderhoudstoestand middels het uitvoeren van inspecties. Op basis van normen, keuzes en ervaringen wordt het noodzakelijke onderhoud in planningen gezet.  Het afstemmen van de planningen van de diverse onderdelen, om te komen tot een optimale integrale planning voor een langere periode, staat of valt bij vakmanschap. Dergelijk afwegingen zijn bij Copier in vertrouwde handen. 

 

Copier werkt met geavanceerde beheerpakketten, die universeel zijn en dus uitwisselbaar met elk beheerprogramma van de opdrachtgever. 

Met dit systeem en inhoudelijke kennis kan Copier u ondersteunen en adviseren over het beheer van uw riolering, stedelijk water, wegen en groen assets en de daarmee verbonden prestaties, risico’s en investeringen gedurende de gehele levenscyclus.

Zowel op object als op systeem- en ketenniveau kunnen met dit pakket gegevens worden verzameld, condities worden geregistreerd, onderzoeken beoordeeld, kosten berekend en maatregelen gepland.

 

Contractvorming dagelijks onderhoud

De maatschappij wenst een transparant overheidsoptreden, ondernemers willen innovatief kunnen werken. Die tendens heeft de laatste jaren, en nog steeds, geleid tot een geheel andere wijze van contracteren van  integrale onderhoudsdiensten.

Er is in de afgelopen jaren volop geïnnoveerd in de contractering van het onderhoud. Van gentleman’s agreements, waarbij nagenoeg niets werd vastgelegd, naar geïntegreerde ‘full-maintenance contracten’. Copier heeft op dit gebied ook haar steentje bijgedragen. Wij hebben veel ervaring opgedaan met het opstellen van onderhoudscontracten, beeldbestekken, frequentiebestekken, hybridebestekken voor een brede groep opdrachtgevers. Wij zijn trots op ons concept 'Wijkmanagement' waarbij we burgerparticipatie, social return, duurzaamheid en co-financiering optimaal benutten. Wij lichten dit graag toe in een persoonlijk gesprek wat op uw situatie is gericht.

Contact

Tom Nagtegaal

Commercieel Manager

T 06 - 23 47 82 03

Klimaatadaptie

Copier is elke dag betrokken in ruimtelijke plannen.  Deze plannen zijn niet alleen voor vandaag of morgen maar moeten langere tijd mee.  Daarom heeft Copier zich ten doel gesteld als... – Lees verder »

Copier
Bonnetstraat 31
6718 XN EDE

T. (0318) 63 47 47
E.
W. www.copiergroep.nl