Fotoshoot 1 Fotoshoot 2 Fotoshoot 4 Fotoshoot 5 Snelwegenknooppunt molen

Zoeken

Risicomanagement en budgettering

Projecten in het landelijk gebied zijn vaak erg complex wat zijn oorsprong kent in de samenhang van natuur, landbouw, water, recreatie, milieu en leefbaarheid. Daarnaast spelen bij projecten in het landelijk gebied de maatschappelijke doelstellingen en financiële aspecten een grote rol. Het proces van initiatief tot realisatie is hierdoor vaak langdurig en gedurende het proces dienen veel keuzes gemaakt te worden.

Copier verzorgd gedurende het gehele proces goed risicomanagement, wat zijn oorsprong kent in onze praktische benadering waardoor wij in staat zijn om ongewenste ontwikkelingen in een vroeg stadium te signaleren. Vervolgens bekijken wij welke maatregelen getroffen dienen te worden, om te zorgen dat de kans dat zich een probleem voordoet zo klein mogelijk wordt. Deze maatregelen worden door Copier vastgelegd in een risico-dossier. Gedurende het proces wordt dit dossier diverse keren geactualiseerd, wat zorgt voor een beheersing van de planning en budgettering.

Copier begeleidt daarbij de opdrachtgever  bij financiële keuzes. Wij hebben veel ervaring met het opstellen van kostenramingen, waarbij de uitgangspunten duidelijk benoemd zijn. Onzekerheden of risico’s worden opgenomen in de raming om kostenoverschrijdingen na realisatie van het project te voorkomen. Door onze kennis op het gebied van zowel risicomanagement als budgettering, zijn wij in staat om de koppeling tussen beide disciplines te maken.

 

Dit maakt Copier uw partner voor gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied.

Contact

Tom Nagtegaal

Commercieel Manager

T 06 - 23 47 82 03

Klimaatadaptie

Copier is elke dag betrokken in ruimtelijke plannen.  Deze plannen zijn niet alleen voor vandaag of morgen maar moeten langere tijd mee.  Daarom heeft Copier zich ten doel gesteld als... – Lees verder »

Copier
Bonnetstraat 31
6718 XN EDE

T. (0318) 63 47 47
E.
W. www.copiergroep.nl