Fotoshoot 1 Fotoshoot 2 Fotoshoot 4 Fotoshoot 5 Snelwegenknooppunt molen

Zoeken

Landschappelijk ontwerp en advies

Bij het opstellen van beheer- en inrichtingsplannen voor het buitengebied richten wij ons op behoud en versterking van de aanwezige natuurlijke processen. Het ingrijpen in de natuurlijke omgeving, door inrichtings- en beheermaatregelen uit te voeren, vormt voor ons een middel om tot een optimale inrichting te komen en is nooit een doel op zich. Iedere opgave wordt vanuit een integrale ruimtelijke insteek benaderd. Onze kracht is het combineren van een analytische geest met creatieve en realistische ideeën. Het resultaat is een praktisch uitvoerbaar en stevig onderbouwd landschappelijk ontwerp.

 

De inrichting van het buitengebied kan zeer uiteenlopende onderwerpen bevatten: natuurontwikkeling, waterwinning –berging of–zuivering, cultuurhistorisch erfgoed, het verbinden van stadsranden met het stedelijk weefsel of een combinatie daarvan.  Copier heeft als missie juist meerwaarde te creëren door de koppeling te leggen tussen ontwikkelen, inrichten en beheren.

Contact

Tom Nagtegaal

Commercieel Manager

T 06 - 23 47 82 03

Klimaatadaptie

Copier is elke dag betrokken in ruimtelijke plannen.  Deze plannen zijn niet alleen voor vandaag of morgen maar moeten langere tijd mee.  Daarom heeft Copier zich ten doel gesteld als... – Lees verder »

Copier
Bonnetstraat 31
6718 XN EDE

T. (0318) 63 47 47
E.
W. www.copiergroep.nl