Fotoshoot 1 Fotoshoot 2 Fotoshoot 4 Fotoshoot 5 Snelwegenknooppunt molen

Zoeken

Landelijk gebied

Het landelijk gebied vandaag de dag betekent meer aandacht voor de natuur.

 

Natuur is essentieel voor plant en dier. Maar ook voor de economie en ons welzijn. Grote, robuuste en dynamische natuurgebieden, waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan, geven een ongekende rijkdom aan landschappen en de daarbij horende flora en fauna.

Voor duurzame natuurontwikkeling is het een voorwaarde dat natuur en economie zich in harmonie ontwikkelen. Hoe meer functionaliteiten een natuurgebied in zich heeft, des te groter wordt haar toegevoegde waarde voor de maatschappij.

Hoe kunnen natuurwaarden, landschappelijke kwaliteiten, recreatieve, educatieve en andere maatschappelijke functionaliteiten geïntegreerd worden?

Copier is uw partner door ondersteuning in goed programma en projectmanagement, wij beheren de risico’s en het budget.  Actief stimulerend brengen wij uw visie in woord en beeld, verzorgen inspraak en participatietrajecten, adviseren u in elk stadium van het project, met slimme keuzes in marktbenadering en aanbestedingsstrategie en vooral ook aandacht voor het toekomstig beheer en de exploitatiemogelijkheden.  

Contact

Tom Nagtegaal

Commercieel Manager

T 06 - 23 47 82 03

Klimaatadaptie

Copier is elke dag betrokken in ruimtelijke plannen.  Deze plannen zijn niet alleen voor vandaag of morgen maar moeten langere tijd mee.  Daarom heeft Copier zich ten doel gesteld als... – Lees verder »

Copier
Bonnetstraat 31
6718 XN EDE

T. (0318) 63 47 47
E.
W. www.copiergroep.nl