Fotoshoot 1 Fotoshoot 2 Fotoshoot 4 Fotoshoot 5 Snelwegenknooppunt molen

Zoeken

Ondergrondse Infra

WION

Grondeigenaren hebben een aantal wettelijke verplichtingen.  De WION, Wet informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten, is zo’n verplichting.  Copier helpt u graag uw ondergrondse netten in kaart te brengen en bij te houden. Hiervoor beschikken wij over geavanceerde beheersystemen en zijn bekend met de gebruikelijke methoden.  Of het nu gaat om uw rioolleiding, water- en/of gasleiding, stroom- en/of datakabel, u kunt het volledige beheer ervan aan ons uitbesteden. Ook de revisieverwerking van al uw kabel- en leidinggegevens kunnen we volledig verzorgen.

 

Heeft u plannen om uw netwerk uit te breiden en nieuwe kabels en leidingen aan te leggen? Copier heeft de expertise in huis om u als partner te ondersteunen in trajecten. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van een nieuw tracé, of in het overleg met vergunninggevers, het ontwerp, maar ook in het vervaardigen van definitieve kaarten en detailtekeningen die u nodig heeft voor de aanleg. 

 

Onderzoek ligging kabels en leidingen

Hoewel er vaak voldoende informatie beschikbaar lijkt, is het vaak nodig om de daadwerkelijke ligging van kabels en leidingen reeds in de ontwerpfase te onderzoeken. Want daarmee kunnen ongewenst oponthoud en kostenoverschrijdingen ten tijde van de uitvoering worden voorkomen. Wij kunnen licht in de duisternis scheppen doorproefsleuven te maken en de huidige situatie analoog of digitaal vast te leggen. Een andere mogelijkheid is het inzetten van een grondradar, daar waar het graven van proefsleuven niet mogelijk of niet rendabel is. 

 

Revisies

Meten is weten, zo luidt het aloude gezegde. Zo denken wij er ook over. En daarom verzorgen we alle vormen van revisies van bovengrondse en/of ondergrondse infrastructuren. Of het nu gaat om het vastleggen van aangelegde riolering, de aanplant van bomen of een ondergronds bodemsaneringssysteem; wij brengen het in kaart. Waardevol, want met een goed gedocumenteerde revisie bespaart u tijd en kosten.

Contact

Hans van Haeften

Bedrijfsleider Projecten & Engineering

T +31 6 461 208 29

Klimaatadaptie

Copier is elke dag betrokken in ruimtelijke plannen.  Deze plannen zijn niet alleen voor vandaag of morgen maar moeten langere tijd mee.  Daarom heeft Copier zich ten doel gesteld als... – Lees verder »

Copier
Bonnetstraat 31
6718 XN EDE

T. (0318) 63 47 47
E.
W. www.copiergroep.nl