Fotoshoot 1 Fotoshoot 2 Fotoshoot 4 Fotoshoot 5 Snelwegenknooppunt molen

Zoeken

Mobiliteit en Verkeer

Het meest bekende infrastructurele netwerk is ons wegennet. Dit wegennet heeft ten doel alle verkeersbewegingen zo vloeiend en veilig mogelijk te laten plaatsvinden. Copier richt zich bij deze activiteiten op het provinciale, gemeentelijk en private netwerk.

 

Verkeerskundige ontwerpen

Onze verkeerskundige ontwerpen hebben betrekking op allerhanden wegen, kruispunten, rotondes, busstations, fiets- en wandelvoorzieningen, parkeerplaatsen en parkeerplekken. Daarbij maken we gebruik van de normen en richtlijnen als de ASVV en de diverse CROW-publicaties, zoals bijvoorbeeld ‘Duurzaam Veilig’.

In de afgelopen jaren heeft Copier bijzonder veel ervaring op gedaan met een aantal specifieke verkeerskundige ontwerpen.  Zo zijn we bijvoorbeeld bij  meerdere schoolzones betrokken geweest en kennen we regionale bekendheid door onze bemoeienis met het verbeteren van de fietspadenstructuur op de Veluwe.

 

Rijcurvetoetsing

Bij elk verkeerskundig ontwerp dient te worden uitgegaan van de weggebruiker.  Het ontwerp moet op deze weggebruiker worden afgestemd. Daarbij is de meest omvangrijke weggebruiker bepalend voor het verloop van de wegen. Middels rijcurvetoetsen wordt gecontroleerd of het ontwerp voldoet aan de rij-mogelijkheden van de voertuigen. Copier beschikt over een geavanceerd digitaal pakket waarin alle voertuigtypen zijn opgenomen.  Dit pakket maakt het mogelijk om in korte tijd te bepalen of het ontwerp voldoet.

 

Verkeersomleidingen/faseringen

Bij complexe werken waarbij wegen tijdelijk niet berijdbaar zijn is het noodzakelijk vooraf na te denken over de uitvoeringswijze en mogelijke faseringen. Hiervoor worden door Copier faseringstekeningen opgesteld. Doel is de minst mogelijke overlast te bezorgen voor de weggebruiker en zijn omgeving.

Naast de faseringen moeten goede omleidingsroutes worden bepaald en vastgelegd. Deze tekeningen bestaan uit de omleidingsroute, de bebording en het intekenen van de routes van de hulpdiensten tijdens elke fase van het werk.  Uiteraard worden alle verkeersomleidingen en faseringen in nauw overleg met de hulpdiensten bepaald.

Klimaatadaptie

Copier is elke dag betrokken in ruimtelijke plannen.  Deze plannen zijn niet alleen voor vandaag of morgen maar moeten langere tijd mee.  Daarom heeft Copier zich ten doel gesteld als... – Lees verder »

Copier
Bonnetstraat 31
6718 XN EDE

T. (0318) 63 47 47
E.
W. www.copiergroep.nl