Fotoshoot 1 Fotoshoot 2 Fotoshoot 4 Fotoshoot 5 Snelwegenknooppunt molen

Zoeken

Bos- natuur- en recreatiegebieden

Net als in het landelijke gebied is in de bosgebieden van de dag van vandaag vooral veel aandacht voor de natuur. In de regel betekent dit dat er gestreefd wordt naar meer diversiteit of bescherming van bepaalde soorten.


Om bosgebieden duurzaam natuurgericht te kunnen beheren wordt veelal aansluiting gezocht bij recreatief medegebruik. Daarbij snijdt het mes aan meerdere kanten en zijn er financiële middelen voor verdere ontwikkelingen beschikbaar.

 

Copier is actief bij zowel natuurbouwprojecten als recreatieve inpassingen, de aanleg van recreatieve routes of opwaardering van cultureel erfgoed.

Contact

Tom Nagtegaal

Commercieel Manager

T 06 - 23 47 82 03

Klimaatadaptie

Copier is elke dag betrokken in ruimtelijke plannen.  Deze plannen zijn niet alleen voor vandaag of morgen maar moeten langere tijd mee.  Daarom heeft Copier zich ten doel gesteld als... – Lees verder »

Copier
Bonnetstraat 31
6718 XN EDE

T. (0318) 63 47 47
E.
W. www.copiergroep.nl