Fotoshoot 1 Fotoshoot 4 Fotoshoot 5 molen

Zoeken

De kwaliteit van sportvelden en sportaccommodaties in Nederland vraagt om aandacht

http://www.bsnc.nl/wp-content/uploads/2015/06/wim-glaap-398x360.jpg


De crisis van de afgelopen jaren en de veranderende samenleving vragen om vernieuwing van de advisering en realisatie van sportvelden en sportaccommodaties. De wijze waarop wij in Nederland de afgelopen 20 jaar sportvelden en sportaccommodaties hebben gerealiseerd, is een voorbeeld voor de landen om ons heen. Faciliteiten waarop wij trots op mogen zijn en waar iedereen met plezier gaat sporten.

 

Door de veranderde samenleving zien wij dat burgers en verenigingen een steeds belangrijkere rol spelen bij de realisatie en het onderhoud van sportvelden en sportaccommodaties. Deze veranderde samenleving ontwikkelt zich nog verder en de overheid in Nederland krijgt daarbij de rol als regisseur. De kennis en ervaring aan de kant van de opdrachtgevers (verenigingen en overheid) is daardoor in geringe mate aanwezig.

 

Voor de branche is hierdoor een belangrijke rol weggelegd om te zorgen dat de kwaliteit van de huidige sportvelden en sportaccommodaties gehandhaafd blijft, maar vooral dat men de verdere ontwikkelingen stimuleert. Of het nu de kwaliteit van natuurgras of kunstgras is, het multifunctioneel gebruik van sportvelden of sportaccommodaties. Dit vraagt om nieuwe ontwikkelingen buiten de geëigende paden, nieuwe toepassingen, out of the box denken met ondersteuning van de wetenschap en gericht op kwaliteit, duurzaamheid, klimaatadaptatie en alles gericht op de verbetering van onze sportaccommodaties.

 

Als voorzitter van de Vereniging Van Afgestudeerde van Larenstein zie ik dat beroepsopleidingen steeds meer de samenwerking zoeken met universiteiten en het bedrijfsleven. Onderzoek naar nieuwe mogelijkheden, technieken en gericht op toekomst. De technologische ontwikkelingen die ook gebruikt kunnen worden bij het bouwen van sportvelden en sportaccommodaties.

 

Het gebruik van primaire bouwstoffen bij de aanleg van sportvelden zou zoveel mogelijk dienen te worden beperkt. Hergebruik van secundaire materialen bij bijvoorbeeld de aanleg van kunstgrasvelden zou men moeten stimuleren. Dit vraagt om onderzoek en aanpassing van de huidige constructies en normen. De branche staat voor een uitdaging voor zowel de korte- als lange termijn.

Het is daarom belangrijk dat stakeholders in de branche open staan voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen, die bijdragen aan kwalitatieve hoogwaardige sportvelden en sportaccommodaties in Nederland.

 

Wim Glaap

 

In de volgende nieuwsbrief gaat Wim in op welke innovaties er nodig zijn en hoe we daar komen.

Ga terug »