Fotoshoot 1 Fotoshoot 4 Fotoshoot 5 molen

Zoeken

Missie & Visie

Missie

Het is de missie van Copier om in duurzame relaties te werken aan de optimale inrichting van de buitenruimte, vanaf initiatieffase naar ontwerp en via realisatie naar beheer en onderhoud. Techniek, proces, budget en het delen van praktische kennis en ervaring vormen de ingrediënten voor elk samenwerkingsproject. Maar ook het delen van de risico’s en het bereiken van een gemeenschappelijk doel. Copier kiest voor delen.

 

Visie

Een omgeving die wordt gedomineerd door regels en procedures biedt een voedingsbodem voor vereenvoudigde samenwerkingsvormen die goed voelen voor alle betrokken partijen: een samenwerking gebaseerd op vertrouwen. Copier wil bewijzen dit vertrouwen waard te zijn door het leveren van hoogwaardige producten en de inzet van gekwalificeerd personeel. Deze expertise wil Copier in een zo vroeg mogelijk stadium van elk project inzetten om maximaal mee te denken en zodoende meerwaarde te leveren in kwaliteit, coördinatie, snelheid en rendement. Hierbij kan gekozen worden uit verschillende samenwerkingsvormen waarbij gedeelde verantwoordelijkheid voorop staat.

 

Kiezen voor delen

Contact

Jan Copier

Directeur

T 0318 - 63 47 47